Το γραφείο “MOUTSIOS TRAVEL AGENCY” ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2015 βρίσκεται στο Κομπότι Άρτας, γενέτειρα του ιδρυτή της φιλικής εταιρείας Νικολάου Σκουφά. Αναλαμβάνει την οργάνωση εκδρομών εσωτερικού και εξωτερικού, μαθητικών εκδρομών, θρησκευτικού τουρισμού, θαλάσσια μπάνια κ.α.

Γραφεία:
ΚΟΜΠΟΤΙ,
ΑΡΤΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΥΝΗΜΑΤΟΣ